Buchcover für Svarta själar

Svarta själar

Buchbeschreibung

Svarta själar fortsätter där Ett djävulskt pris (2003) slutade. Derek Strange och Terry Quinn åtar sig nya uppdrag, men dras denna gång in i fall som får ödesdigra konsekvenser även för dem personligen.

Derek Strange anlitas av den inflytelserika gangstern Granville Oliver för att finna en kvinna, Devra Stokes, som genom sitt vittnesmål kanske kan påverka en rättegång till Granvilles fördel. Men Devra har insett att hon riskerar sitt eget och sin lille sons liv om hon vittnar och gör därför allt hon kan för att hålla sig undan.

Svarta själar är Pelecanos tredje Derek Strange roman. De första tre delarna i serien Ren som snö och Ett djävulskt pris samt En svart vår är också inlästa av Stefan Sauk.

Schwedisch