Ännu några vackra timmar
  
Share this book    

En stilla rörelse. Stilla flödet som fyller arken med små bokstäver. Läget avklarnat och lidelsen på retur som en återvändande stormfågel som brutit vingen på sina irrfärder och nu söker hamn och klippa. Ännu några vackra timmar var Björn-Erik Höijers lyriska debut, och utkom för första gången 1975.

Omslagsformgivare: Bok & Form

Show more