Dansk genmæle
  
Share this book    
Søren Krarup er indædt modstander af enhver form for idealistisk tænkning og siden slutningen af 1960’erne har han markeret sig som uforsonlig kritiker af kulturradikalismen inden for kunst, kultur, undervisning og politik.
I "Dansk genmæle", der rummer en række skarpe essays, trækker han endnu engang fronterne i kulturkampen op og kaster sig blandt andet over menneskerettighederne, Politiken, Hal Koch og den danske kulturkamp. Søren Krarup (f. 1937) er præst, forfatter og politiker. Han var gennem mange år sognepræst og kapellan ved Ribe Domkirke, og fra 2001 til 2011 sad han i Folketinget for Dansk Folkeparti. Søren Krarup har været redaktør for bladet Tidehverv og har et omfattende forfatterskab bag sig.
Show more