Elinvoimaisen miehen kirja
  
Share this book    
Kirja kertoo kaiken oleellisen siitä, kuinka tulla elinvoimaiseksi mieheksi. Matkakertomus miehen terveyteen, rakkauteen ja seksuaalisuuden ihmeelliseen maailmaan. Kuinka tuoda näihin asioihin enemmän tietoisuutta ja ymmärrystä, ja sitä kautta kasvaa vahvemmaksi mieheksi, tasapainoisemmaksi isäksi, sekä rakkaudellisemmaksi kumppaniksi. Teemu Syrjälä on pohjoisen kasvatti, jonka elämäntyönä on opastaa ihmiset takaisin luonnollisen elämäntyylin pariin. Teemun opiskelun ja tutkimuksen pääpainona on ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Show more