Helenas första kärlek
  
Share this book    
Agnes Von Krusenstjerna [1894–1940] var en svensk författare. Helenas första kärlek är en roman från 1918. Det är författarens andra publicerade roman. Handlingen utspelar sig i Stockholm i början av 1900-talet. Boken skildrar en ung flicka i överklassmiljö.
Show more