Kung Oidipus
  
Kung Oidipus är en antik tragedi av Sofokles, författad ca 427 f.Kr. Sofokles var en grekisk dramatiker och tragediförfattare.
Show more