Om Den omättliga vägen av Ben Okri
  
Share this book    
Nyskrivet förord till Ben Okris Den omättliga vägen av Adnan Mahmutovic, författare och fil. dr i engelska med inriktning på postkolonial litteratur.

Om Den omättliga vägen:

»En lysande roman. Liknar inget annat.« | THE TIMES

»Överväldigande. Se till att skaffa den för dess skönhets skull.« | NEW STATESMAN

Azaro är ett andebarn vars lott är att dö ung och pånyttfödas, om och om igen. Men när han ser sin moders sorgsna ansikte, beslutar Azaro att trotsa sitt öde.
Ben Okris prisbelönta roman Den omättliga vägen gestaltar parallella liv: en mytisk tid, andevärlden, och en materiell, historiens och människornas. I likhet med bokens berättare Azaro, har författarens hemland, det unga postkoloniala Nigeria, blivit till i sprickan mellan olika världar. Som alltid måste människan fästa sitt hopp vid symboler. Sällan har det skildrats så rikt och träffsäkert som här.
Show more