Regel 3: Bli god vän med människor som vill ditt bästa
    
Share this book    

Lojalitet är inte detsamma som dumhet, och du har ingen skyldighet att hålla fast vid någon som gör ditt eller andras liv sämre. Tvärtom är det bra att ägna sin energi åt människor som stödjer ens strävan uppåt, och som tillrättavisar en när man tar snedsteg. Människor som inte strävar uppåt gläds åt dina misslyckanden, och blir avundsjuka då du lyckas, rädda att se dåliga ut i skuggan av din framgång.

En välvillig och sund vän blir ett ideal att inspireras av. Det krävs styrka för att stå upp bredvid en sådan person. Visa ödmjukhet och mod, men skydda dig mot alltför okritisk medkänsla och medömkan. Bli god vän med människor som vill ditt bästa.

Show more