Regel 5: Låt inte dina barn göra något som får dig att tycka illa om dem
    
Share this book    

Barn behöver ordning och reda. Lagom många, tydliga regler är inte begränsande utan betryggande.

I allmänhet blir vi trevligare och mindre odrägliga allt eftersom vi växer upp. För att nå dit behövs en socialiseringsprocess, och där är föräldrarnas delaktighet av stor vikt. Hur lockande det än är för föräldrar att vara sitt barns vän, är denna sammanblandning av roller inte att föredra. Som förälder har man en speciell befogenhet att tillrättavisa och korrigera, något som inte kommer lika naturligt i vänskapsrelationer. Barn skadas av att inte bli vägledda. Hjälp dina barn att få ett bra liv. Låt dem inte göra något som får dig att tycka illa om dem.

Show more