Något märkligt håller på att hända ute på Gotska Sandön. En nationalpark stängs av utan någon förklaring och amerikanska jaktplan syns i luftrummet. Högsta hönset inom SÄPO och ÖB besöker en toppolitiker i ett sommarresidens på Fårö. Det är helt enkelt något mycket skumt som tilldrar sig ute bland kobbarna ...

Jason Vråk har på känn att han inte borde låta detta bero, trots att myndigheterna gör sitt yttersta för att allmänheten ska lämnas utanför. Men det örat lyssnar inte han med, framför allt inte när han har tillgång till en utmärkt spionfarkost: en apelsinfärgad liten jolle. Det är dags att ge sig ut till havs och bedriva lite spioneri ...
Christian Stannow (född 1933) är en svensk författare och akademiker. Han har skrivit flera betydelsefulla verk inom poesi och prosa, som ofta behandlar religiositet och den moderna världen.
Show more