Veteranens jul
  
Share this book    
Zacharias Topelius [1818-1898] är en av Finlands viktigaste författare. Han var finlandssvensk och föddes på släktgården Kuddnäs i Nykarleby i dåvarande Kungadömet Ryssland. 1863 utnämndes Topelius till professor i finsk, rysk och nordisk historia vid Helsingfors universitet. Han var en oerhört produktiv författare och en viktig opinionsbildare under sin livstid, därtill har han haft ett stort inflytande på barnlitteraturen i Finland.
Veteranens jul är ett skådespel från 1859 som sattes upp på scen samma år i Helsingfors. Verket - inspirerat av Runebergs magnum opus Fänrik Ståls sägner - utspelar sig under djupaste vinter på den finska landsbygden, där en omkringflackande veteran blir erbjuden ett hem till jul.
Show more