Görings hemliga spioner. Nazisternas okända underrättelsetjänst
  
Share this book    

Bakom beteckningen ”Riksluftfartsministeriets forskningsmyndighet” dolde sig nazisternas största underrättelsetjänst, med Hermann Göring i spetsen.Högkvarteret låg i centrala Berlin men verksamheten var okänd både för det tyska folket och de allierade. Görings spioner avlyssnade fiendens radiokommunikation, utländska regeringar och diplomater, men även Tredje rikets funktionärer. Med toppmodern utrustning dokumenterades minst en halv miljon telefonsamtal. De utrikespolitiska underrättelserna användes av Hitler själv. För Hermann Göring var informationen ett viktigt och tidigare underskattat verktyg för att säkra hans maktposition.

'Görings hemliga spioner' ger inblick i en högeffektiv organisation som övervakade allt och alla.

Show more