Kabbala
  
Share this book    
De afgelopen jaren staat de Joodse mystiek – ook wel Kabbala genoemd – volop in de belangstelling. Niet in het minst doordat bekendheden als Madonna zich intensief met deze vorm van mystiek bezighouden. Deze interesse in Joodse mystiek is overigens niet los te zien van de algemene belangstelling in esoterie en New-Age in de westerse wereld.

Maar wat is Kabbala eigenlijk? Hebben rode draadjes, magische spreuken en amuletten er iets mee te maken? In dit luistercollege door Leo Mock zal op een begrijpelijke manier dieper ingegaan worden op de vraag wat er allemaal onder de naam Kabbala geschaard kan worden. Aan bod komen verder de verschillende andere vormen van Joodse mystiek, hun technieken en centrale thema’s - bijvoorbeeld in Bijbelverhalen - in diverse periodes: de Oudheid, de Middeleeuwen en de moderne tijd. U zult iets horen over letterverwisselingen, getallenwaardes, Godsnamen, Hemelreizen, en de Levensboom en haar Sefirot. Ook zal stilgestaan worden bij hedendaagse Joodse vertegenwoordigers van Kabbala die over de hele wereld cursussen geven, groepen oprichten en boeken schrijven – zoals Berg, en Laitman en Halevi – en bij het Chabad-chassidisme en Breslav-chassidisme.

Inhoud
Introductie
Inleiding
Kabbala in de Bijbelse periode en de Oudheid
De Vroege Middeleeuwen - Hechalot & Merkavah
Talmoed en Sefer Jetsira
Sefer Bahir, de tien sefirot en de Zohar
Tsfat, Chassidisme en de Moderne Tijd
Hedendaagse kabbala en zijn leiders: Bnei Baruch
Het kabbala-centrum van Philip Berg
Chabad-Lubavitsch
De Breslov Chassidiem en Z'ev ben Shimon Halevi
Epiloog
Show more