Laat de Boer maar dorsen
  
Share this book    
Volop genieten van de vondsten van Herman Pieter de Boer, vertolkt door Gerard Lodders.

Inhoud
1. De toekomst
2. De gedachtenlezer
3. De ontdekker
4. Een lieve jongen
5. De man die vuur maakte
6. De dag dat er teveel vliegen waren
7. De jongeman die meereed
8. De kastelein
9. Het verkeerde uithangbord
10. Het begon met een vingerkom
Show more