Om Fäder och söner av Ivan Turgenjev
  
Share this book    
Nyskrivet förord av litteraturforskaren och slavisten Tora Lane till Ivan Turgenjevs Fäder och söner.

Om Fäder och söner:

När sonen kommer hem med sin akademiska examen har han med sig en vän som gör familjen mycket illa till mods. Denne vän tycks inte respektera några auktoriteter eller principer alls.
Ivan Turgenjevs mästerverk Fäder och söner [1862], om den eviga konflikten mellan generationer och om ett samhälle i sociala och kulturella omvälvningar, chockade den ryska offentligheten när den kom. Och Turgenjevs mest berömda roman känns lika oförvägen i dag som när läsarna för första gången mötte dess nihilistiske hjälte.
Show more