Van Calvijn tot calvinisme
  
Share this book    
Kerkhistoricus en Calvijnkenner Herman Selderhuis laat de luisteraar kennismaken met de mens Calvijn en het calvinisme zoals dat in Nederland vorm kreeg.

Wie was Calvijn nu eigenlijk en wat waren zijn opvattingen? Wat is zijn invloed geweest en hebben zijn gedachten vandaag nog waarde? Wat wordt bedoeld als het over ‘calvinistisch’ gaat? En zijn Nederlanders echte calvinisten?

Deze en andere thema’s worden op toegankelijke wijze behandeld door Herman Selderhuis. Het college wordt afgewisseld met fragmenten psalmmuziek en andere gezangen uit de 16e eeuw, uitgevoerd door het bekende ensemble Camerata.

Inhoud
Calvijn
Introductie
Calvijn - koel of cool?
Van student in Parijs tot asielzoeker in Geneve
De jaren in Straatsburg
Terug naar Geneve
Calvijns visie op God
Calvijns visie op geloof
Calvijns visie op de kerk
Calvijns visie op de wereld
De breuk van Calvijn met Rome

De betekenis van Calvijn
De invloed van Calvijn op de wereld
De invloed van Calvijn op de wetenschap
De invloed van Calvijn op de politiek en handel
De invloed van Calvijn op de theologen en kerken
Het Calvinisme in Nederland
De invloed van Calvijn op de kunst
De betekenis van Calvijn voor de democratie
Calvijns invloed op kerkelijke veranderingen
Conclusies over Calvijn en zijn relevantie voor ons Nederlanders
Show more