Uppvaknandet
    
Share this book    
Uppvaknandet

Hon är sin egen värsta fiende

Efter två års botgöring i kloster återvänder lady Daphne Faville till England i förhoppningen att hon blivit en bättre människa. Tidigare har hon tagit för givet att hela världen tillhör henne, inklusive alla män.

När värdshuset hon tagit in på börjar brinna räddas hon ur lågorna av någon hon känner igen från förr. Det är ingen mindre än Hugh Westleigh, en man som har all anledning att förakta henne. Hans ögon skadas emellertid i branden och det finns risk för att han kommer att förlora synen. Daphne tar sig an uppgiften att vårda honom, men hon bävar samtidigt för den dag då bandaget tas bort.

En varm vänskap växer sig stark mellan dem och för första gången någonsin känner Daphne att en man bryr sig om henne och inte bara hennes skönhet. Men kommer han fortfarande att älska henne när han får synen tillbaka och ser att hon är kvinnan som höll på att ödelägga hans familj? 

Show more