Buchcover für 100 citat från Martin Luther King

100 citat från Martin Luther King

Samling 100 Citat

Buchbeschreibung

Martin Luther King Jr. var en baptistpastor och ickevåldsaktivist för afrikansk-amerikanska medborgarrättsrörelsen av afroamerikaner i USA, en stark förespråkare för fred och mot fattigdom. Han organiserar och leder åtgärder såsom bojkott av bussarna i Montgomery rätt att rösta, desegregation och försvara anställning av etniska minoriteter. Han höll ett berömt tal 28 Augusti 1963 framför Lincoln Memorial i Washington, DC under marschen för jobb och frihet: det kallas "Jag har en dröm". 100 Dessa citat är avsedda att ge tillgång till ett exemplariskt liv, fantastiska eller ett monumentalt verk av ett urval av hans viktigaste tankar i ett format som erbjuder tillgängliga för alla. Ett citat är ett fragment av ett sätt, kan detta vara en anledning, en sammanfattning av ett komplext begrepp, ett talesätt, en öppning in i en djupare reflektion.

Schwedisch