Buchcover für 100 citat om fred

100 citat om fred

Samling 100 Citat

Buchbeschreibung

Vi har valt ut 100 stora citat om fred. Utbudet av författarna som 100 citat om fred är mycket bred: Martin Luther King Jr till Moder Teresa, Mahatma Gandhi, naturligtvis, Aristoteles, Konfucius, Albert Einstein, John Lennon, Dalai Lama XIV till Pablo Picasso och George Washington . En stor citat är mycket lik en tänka stort och ett litet dikt. Det kan vara en stor väv av idéer, tankar, reflektioner, känslor kapsla i några få ord. Läsaren av en stor citat tvingas att tänka på vad han just hört. Han borde tänka på dessa ord och vad de betyder. En utmärkt citat kräver läsaren att pausa att överväga den sanna innebörden och poesi några ord. En bra idé nått en nivå av universalitet. Citat drabbats hårt i kärnan i att vara människa. Rätt citat kan vi undgå att se några dolda betydelser av saker eller ämnen. Krig är inte en dödsolycka, fred är inte en tillfällighet. Medan vissa ser kriget som en universell och fäderneärvda aspekt av den mänskliga naturen, andra menar att det bara är en följd av specifik sociokulturella eller miljömässiga förhållanden. Enligt Conway W. Henderson, har en källa hävdar att 14.500 krig inträffade mellan 3500 BC och den sena 20-talet, kostnad 3,5 miljarder liv, vilket innebär att endast 300 år av fred. Så alla bör åtminstone tänka på detta ämne och är beredda att vara direkt eller indirekt inblandade i frågan om fred eller krig.

Schwedisch