Buchcover für 500 citat från fredsmakare

500 citat från fredsmakare

Samling av de bästa citat

Buchbeschreibung

Gillar du att upptäcka författare genom sina egna ord och få kärnan i deras idéer på det mest effektiva sättet? Här är ett urval av citat från stora fredsfigurer: Martin Luther King, Gandhi, Bouddha, Dalai Lama och Moder Teresa. Öka din kunskap om vår kultur och glädje åt dessa väsentliga tankar av stora figurer från vår tid och tidigare. Ett bra citat kan inkapsla ett stort nät av idéer, tankar, reflektioner, känslor i några ord. Ett utmärkt citat kräver att läsaren pausar för att överväga den verkliga innebörden och poesin i några ord. Citat slår hårt in i kärnan av att vara människa, och rätt citat kan hjälpa oss att se den osynliga innebörden av saker.

Schwedisch