Buchcover für 500 offerter för att förändra ditt liv

500 offerter för att förändra ditt liv

Samling av de bästa citat

Buchbeschreibung

Här är ett noggrant urval av de mest inspirerande citaten för att förändra ditt liv, öka din visdom och hjälpa dig att göra rätt val på din egen väg. Med citat från Lao Zi, eller om Hatha Yoga, eller om visdom. Du får insikt och kunskap med hjälp av orientalisk visdom och Occidental kreativitet, och utvidgar ditt sinne genom att upptäcka olika författare bland de mest inflytelserika av de olika kulturerna runt om i världen. Ett bra citat kan inkapsla ett stort nät av idéer, tankar, reflektioner, känslor i några ord. Ett utmärkt citat kräver att läsaren pausar för att överväga den verkliga innebörden och poesin i några ord. Citat slår hårt in i kärnan av att vara människa, och rätt citat kan hjälpa oss att se den osynliga innebörden av saker.

Schwedisch