Buchcover für Det ingen vet

Det ingen vet

Buchbeschreibung

På Å saknar Binna någon att anförtro sig om allt som händer på lanthandeln. Om nätterna väcks hon av mystiska ljud, men ingen lyssnar på henne. Det är bara hon som har livlig fantasi ...