Buchcover für Ett märkvärdigt barn : Gustaf III:s son

Ett märkvärdigt barn : Gustaf III:s son

Buchbeschreibung

I Ett märkvärdigt barn berättar historikern och 1700-talskännaren Christopher O'Regan om Gustaf Adolfs tid som ung kronprins. Med hjälp av ett omfattande källmaterial, bland annat ögonvittnesskildringar, räkenskaper och rapporter, får vi kika in i pojkens barnkammare och följa hans uppfostran och undervisning. Det sena 1700-talet var upplysningens tidevarv, och många av de nya idéerna rörde barnen. Sakta växlade synen på småttingarna. Från att bara ha betraktats som små vuxna fick de i allt högre grad vara just barn. Gustaf III gick i bräschen och lät praktisera de moderna teorierna på sin son. Ren ordergivning ersattes exempelvis av resonemang och vädjan till förnuftet, och vuxenkläder byttes mot sparkdräkter som gav större rörelsefrihet. Samtidigt var 1700-talet en paradoxernas tid, där moderna tankar kolliderade med hemska föreställningar från det förgångna. Den lille kronprinsen badades regelbundet i isvatten för att han skulle härdas, och han fick inte ha jämnåriga vänner eftersom man ville att han skulle få en känsla av att vara förmer än andra. Dagarna i ända drillades och tränades han inför sitt kommande uppdrag som regent. Skildringarna av den tidens syn på barn- och barnuppfostran väcker såväl skratt som fasa. Ett märkvärdigt barn är en gripande biografi som levandegör en relativt okänd period i Gustaf IV Adolfs liv.

E-Book

Schwedisch