Buchcover für Europa : en personlig historia

Europa : en personlig historia

Buchbeschreibung

Europa: En personlig historia är en insiktsfull och fascinerande upptäcktsresa genom Europas efterkrigstid av nutidshistorikern Timothy Garton Ash. Han är professor vid Oxfords universitet och skriver regelbundet i pressen om europeisk politik. I fem decennier har han bevakat några av Europas mest dramatiska skeenden och intervjuat dess huvudpersoner.

I den nya boken erbjuder han ett unikt perspektiv på de möjligheter och utmaningar som präglar vår alltmer globaliserade värld. Berättelsen spänner från hans fars minnen från D-dagen, via intervjuer med polska hamnarbetare och albanska gerillasoldater, till möten med arga tonåringar i Paris fattigaste kvarter.

Som en röd tråd löper författarens reflektioner över betydelsen av hemhörighet och hur den påverkar våra identiteter. Utifrån både intellektuella resonemang och enskilda människors erfarenheter utforskar han de politiska och kulturella krafter som på olika sätt format vår kontinent, från Berlinmurens fall till den nya nationalismens framväxt i Europa. Det blir en kunnig inblick i historien som också är personlig och djupt engagerande, fylld av möten och anekdoter.
Autor oder AutorinTimothy Garton Ash
Sprecher oder SprecherinLars Winclair

HörbuchE-Book

Schwedisch