Buchcover für Filosoferna : Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776

Filosoferna : Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776

Buchbeschreibung

I början av 1600-talet påbörjas en intellektuell revolution som ska sätta Europa i rörelse. Med kraft utbreder sig den nya filosofin, företrädd av bland andra Hobbes och Descartes, och den nya vetenskapen med dess empiriska och matematiska metoder. Fram växer den mekanistiska världsbild som ersätter den aristoteliska teleologin och möjliggör den moderna vetenskapen. Tyngdpunkten i Europas intellektuella liv flyttas från renässansens Italien till Frankrike, England, Tyskland, i takt med att nationalspråken ersätter latinet.

Svante Nordin presenterar här de filosofer som under 1600-talet ställde naturfilosofin på ny grund. Dessutom de upplysningsfilosofer som nästföljande sekel skapade ett nytt begreppssystem för samhället, moralen och religionen, och därmed öppnade dörren till den moderna världen.

Filosoferna: Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776 är en mästerlig krönika över den sprudlande intellektuella miljö som såg gamla dogmer ge vika för ett frimodigt och metodiskt kunskapssökande som skulle komma att förändra människans livsbetingelser i grunden. Boken utgör det tredje bandet i Svante Nordins svit över filosofins historia.

Autor oder AutorinSvante Nordin

E-Book

Schwedisch