Buchcover für Frans G. Bengtsson

Frans G. Bengtsson

Nya perspektiv på författaren till Röde orm

Buchbeschreibung

Att Frans G. Bengtsson skrev Röde orm vet de flesta, en bok som fortfarande läses av många och som har präglat bilden av vikingatiden i vår litterära fantasi. Men vem var Frans G. Bengtsson egentligen, och hur ser det litterära arvet efter honom ut?

I fyra essäer får vi veta mer om Frans G. Bengtssons liv och författarskap ur olika perspektiv. Svante Nordin intresserar sig för den dubbla bilden av Bengtsson i sin inledande text å ena sidan stämplad som reaktionär och ogillad av kritikerna, och å andra sidan älskad av läsarna med böcker som gick ut i ständigt nya upplagor och översättningar till andra språk. Anita Henriksson lyfter fram ett arkivfynd bestående av femtio kärleksbrev från Frans G. Bengtsson. Breven finns också med i fulltext i boken. Matthew Norris skriver om Bengtssons vikingar ur ett lärdomshistoriskt perspektiv med särskilt fokus på samtidens historiska syn på vikingatiden. Slutligen får vi av Patrik Andersson, Johan Asp och Gustaf Fryksén en arkivhistorisk guidning i Frans G. Bengtssons voluminösa boksamling som i dag förvaras i Gullspångs kommunbibliotek. Essän kartlägger hur Frans G. Bengtssons egen läsning såg ut, och vilka böcker som inspirerade honom i hans författarskap.

E-Book

Schwedisch