Buchcover für Om Samlade noveller och prosaskisser av Virginia Woolf

Om Samlade noveller och prosaskisser av Virginia Woolf

Buchbeschreibung

Nyskrivet förord av kritikern och forskaren Josefin Holmström till Virginia Woolfs Samlade noveller.

Om Samlade noveller:

»I det museum som litteraturhistorien utgör har Virginia Woolf verkligen fått sig inrättat ett eget rum - Joyce får nöja sig med att dela rum med T. S. Eliot.« | BERNUR

När Virginia Woolfs noveller och prosaskisser gavs ut i samlad form innebar det första publiceringen av så många som 17 texter. Tillsammans med klassiska noveller som »Kew Gardens«, »Tecknet på väggen«, »Måndag eller tisdag« och »Spökhuset«, finns här skisser som visar ett av den engelska litteraturens största författarskap i tillblivelse.

De äldsta texterna skrevs redan 1906, de senaste kort före hennes död 1941. Läsaren följer kronologiskt utvecklingen av Woolfs unika stil, den »medvetandeström« som blev tongivande för hela den modernistiska eran.

E-Book

Schwedisch