Book cover for Reconvalescentia : Gustaf Frödings sista diktning

Reconvalescentia : Gustaf Frödings sista diktning

Buchbeschreibung

Den sagan jag drömde, emedan mitt liv

bortflyter i svaghet likt växters,

allt kött är som hö, är som säv och siv,

så läses i bibeltexters

bestämmande ”är” och ”var” och ”bliv”.

(Ur Växtliv)

Gustaf Fröding (1860-1911) debuterade 1891 med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika, som placerade honom bland 1900-talets främsta poeter. Diktsamlingen Reconvalescentia utkom postumt 1913 och skrevs under hans sista år i livet.

E-Book

Schwedisch