Buchcover für Samhall

Samhall

Att bli normal i en onormal organisation

Buchbeschreibung

Det helstatliga Samhall AB är ett av Sveriges största och viktigaste företag och en ledande aktör i näringsliv och offentlig sektor. Genom att »skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med arbetshandikapp där behoven finns« är Samhall ett ständigt aktuellt uttryck för välfärdssamhällets ambitioner att hjälpa alla sina medborgare till ett normalt liv.
I »Samhall - att bli normal i en onormal organisation« beskrivs hur arbetslösa klassificeras och utvecklas som arbetshandikappade i ett organiserat välfärdssytem. Författaren analyserar hur Samhall kan ses som ett resultat av det svenska samhället, men också hur detta samhälle kan ses om en produkt av Samhall och det system i vilket företaget ingår.

Mikael Holmqvist är docent i sociologi och professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, utbildad i Sverige och Frankrike. Han har varit återkommande gästforskare vid Cornell University och Stanford University i USA. Hans forskning handlar om arbete, makt och organisation.

E-Book

Schwedisch