Buchcover für Tala! Jag lyssnar

Tala! Jag lyssnar

Buchbeschreibung

"Som vuxen har jag ofta frågat mig om vi är tillräckligt aktsamma om de tysta föremål som vi omger oss med: tingen som våra önskningar och drömmar varit med om att ge dess innebörd? Tänker vi på att när vi kastar bort eller överger sådana föremål så överger vi också samtidigt en del av oss själva?

Försöker vi föreställa oss hur en blomma känner det när man skiljer den från sin växt eller ett träd när man hugger av dess grenar eller en fågel när man sätter den i bur? I den här boken, Tala! Jag lyssnar, har jag försökt identifiera mig med olika djur, blommor, träd, föremål etc. Jag har låtit dem tala för sig själva, låtit dem både klaga och visa sin glädje över sin tilldelade roll i tillvaron, låtit dem förklara sina beteenden, sin bundenhet och sin frihet inom det godas och det ondas gränser."

Ur Maria Wines förord

Tala! Jag lyssnar innehåller partier som hämtats ur böckerna Talar fågel, talar jag (1964) samt Byta daggkåpa (1965), men de återges här delvis omarbetade. Dessutom har tillkommit ett tiotal helt nyskrivna stycken.

Autor oder AutorinMaria Wine

E-Book

Schwedisch