Buchcover für Tanke och dröm

Tanke och dröm

Svensk idéhistoria från 1900

Buchbeschreibung

Historien är en väv. Vi förstår den genom att ta ett steg bakåt och se hela bilden. Men vi behöver också följa trådarna, hur de löper in och ur varandra.

Så visar Tanke och Dröm - svensk idéhistoria från 1900 läsaren den svenska kulturdebatten från Strindbergsfejden fram till våra dagar. Vi möter författarna och poeterna, politikerna och journalisterna, teologerna, filosoferna och vetenskapsmännen – och de möter varandra. Tillsammans skapade detta breda persongalleri vår moderna idéhistoria.

Tanke och dröm är ett oundgängligt standardverk för den som vill förstå vår egen samtid.

Autor oder AutorinSvante Nordin

E-Book

Schwedisch