Kvinnan börjar vakna : den svenska kvinnans historia från 1700 till 1840-talet

bookCoverFor

Buchbeschreibung

Med berättarglädje ger Alice Lyttkens en levande och medryckande skildring om sina slutsatser om kvinnornas historia under en av de mest fascinerande epokerna – 1700-talet. Om den tiden finns det oerhört mycket skrivet, men kvinnans historia har hamnat i skymundan, och det här är ett komplement till den historieskrivning som bara behandlar männens bragder. Med raska drag gör Alice Lyttkens levande porträtt av en rad kvinnor: den kungliga mätressen Hedvig Taube, den olyckliga Magdalena Rudenschöld, författarinnorna Nordenflycht och Lenngren, Ulla Winblad och andra nymfer, soldatänkor, allmogekvinnor, barnamörderskor, förföljda pietister och lättsinniga hovdamer, beskedliga borgarmamseller och inskränkta rikemansfruar. Det här är andra delen i Den svenska kvinnans historia, som börjar med Kvinnan finner en följeslagare och avslutas med Kvinnan söker sin väg.

Autor*innen:

Format:

E-Book

Teil:

2

Seiten E-Book:

255

Sprache:

Schwedisch

Erscheinungsdatum:

1.12.2015

Verlag E-Book:

Albert Bonniers förlag

ISBN E-Book:

9789100148010