Bogomslag for Brida

Brida

Om bogen

BRIDA är en ung och vacker irländsk kvinna som uppsöker en mästare för att lära sig magi. Mästaren tvekar, trots att han ser att hon har en gåva, men beslutar sig sedan för att ställa henne inför en rad hinder som ska hjälpa henne att övervinna sin rädsla. Sökandet efter magin leder henne också till häxan Wicca, som börjar undervisa henne i häxornas grundläggande mysterier. Med Wiccas hjälp ger sig Brida ut på en inre resa för att finna sin gåva. Hon upptäcker andra liv och reinkarnationer och måste konfronteras med sin längtan, sina farhågor, sin oro. Den största lockelsen för Brida är dock att finna sin andra hälft, men vill hon verkligen veta...

Svensk