Bogomslag for Candelarias hus

Candelarias hus

Om bogen

Den unga svenskan Ellen bosätter sig på den colombianska landsbygden med sin lille son. Efter byäldstan Candelaria får hon överta ett gammalt hus och en liten kaffeodling. Hon möter en brutal vardag, styrd av priset på kaffe, striden om vattnet och konflikten mellan gerillan och militären. Men också en tillvaro där gemenskap och styrka – inte minst kvinnornas – bildar motstånd.

Candelarias hus är en roman om mammor, soldater, småbönder och daglönare i ett Colombia i förvandling.

E-bog

Svensk