Bogomslag for Ikonen eller historien om den otvivelaktiga turbanen

Ikonen eller historien om den otvivelaktiga turbanen

Om bogen

Henny Karlsson är en ung grafiker i Stockholm som bor tillsammans med Magnus Olsson, också han konstnär. Hon drar in pengar till deras gemensamma liv genom att arbeta i kassan på en stormarknad. Att hon också har andra finansieringskällor, utanför lagens ramar, är ingenting Magnus känner till. Men nu har Magnus försvunnit och hon undrar om hans försvinnande kan ha något samband med hennes brottsliga verksamhet.

Magnus sitter på toaletten på polishuset vid Brahegatan. Han undrar också. Är han genom trolöshet och svek orsak till det som nu händer, eller är han ett hjälplöst offer för omständigheter över vilka han inte råder?

Händelser knyts samman i Sverige och Tjeckien, i Stockholm och Prag. Människors olika livshistorier snuddar vid och inflikas i varandra: Josef söker efter en ventil för sitt har, Jaromil försöker hitta sin plats i pubertetens förvirring, Jirina känner av den uthålliga kärlekens pris, Lena kan gå över lik för att nå sina mål och Stig gör det verkligen. Den lilla slitna kopian av ikonen ”Den icke av människohand skapade Kristusbilden” binder dem alla samman.

Detta är en intensiv berättelse om längtan efter samhörighet, om längtan efter att se samband och få kärlek. Kanske kan historier förändras. Kanske kan svek och brister mötas av försoning och nåd.
Forfatter.Lennart Göth

E-bog

Svensk