Book cover for Kvinnliga filosofer

Kvinnliga filosofer

från medeltid till upplysning

Om bogen

Att det funnits kvinnor som ägnat sig åt filosofi långt före vårt sekel är okänt för de flesta. Men filosofin har inte bara varit ett manligt område. Syftet med denna antologi med utdrag ur kvinnliga filosofers skrifter är att göra kvinnors filosofiska tänkande mer lättillgängligt och att komplettera den dominerande bilden av filosofins historia.

Här presenteras sju kvinnor, vars bidrag visar på stor mångsidighet:
Hildegard von Bingen (1098–1179) om kosmos och mikrokosmos.
Christine de Pizan (1365–1430) om klokhetens moral.
Marie de Gournay (1565–1645) om fri- och rättigheter.
Anne Conway (1631–78) om metafysiken.
Catherine Trotter Cockburn (1679–1749) om empirism och kunskapsteori.
Catharine Macaulay (1731–91) upplysningsfilosof om uppfostran.
Mary Wollstonecraft (1759–97) upplysningsfilosof om ojämlikheten mellan könen.

Flera av de kvinnliga filosoferna ställde andra och mer radikala frågor än sina manliga samtida. Det som gör dem spännande för sin tid är deras kritiska medvetenhet om konstruktionen av manligt och kvinnligt och vilka konsekvenser detta får socialt och politiskt.

Målgrupp: Alla som är intresserade av filosofi- och idéhistoria. Lärare och studerande i filosofi på universitets- och gymnasienivå. Som introduktionsbok om kvinnliga filosofer passar den bra på kurser i filosofihistoria, idéhistoria och kvinno-historia.

Antologin är sammanställd av Anna- Karin Malmström-Ehrling, universitetslektor i filosofi och verksam vid centrum för kvinnoforskning vid Uppsala universitet.

E-bog

Svensk