Bogomslag for Om tyska sängar

Om tyska sängar

Om bogen

Den brittiske författaren Jerome K Jerome, 1859-1927, hade en bakgrund som skådespelare när han 1885 gjorde sin litterära debut. Han skrev flertalet romaner, humoresksamlingar och pjäser men det är boken Tre män i en båt som givit honom litterär berömmelse.

"Om tyska sängar" ingår i kåseri- och essäsamlingen En dagdrivares funderingar.