Bogomslag for Pål Värning : en skärgårdsynglings äventyr

Pål Värning : en skärgårdsynglings äventyr

Om bogen

”Allt från barndomen visade emellertid Pål, oaktat sina oskyldiga drömmar till lands, en avgjord fallenhet för sjön; och om han fått råda sig själv skulle han utan tvivel valt sjömansyrket, så vanligt och naturligt för alla skärgårdens söner. Men fru Värning sade härtill en gång för alla ett kraftigt och allvarsamt nej. Hon hade bevittnat allt för många olyckor av sjöväsendet för att icke fatta den djupaste och starkaste fruktan för att inviga sitt enda barn däråt. Och så stark kvinna hon eljest var, kände hon sig orolig, till och med då Pål dröjde för länge ute vid det vanliga höstfisket, som dock för husets behov var helt och hållet nödvändigt.”

Pål Värning, en roman om kärlek, grusade framtidsplaner och vardagen i ett bohuslänskt fiskeläge, gavs ut första gången 1844. På sin tid var Emilie Flygare-Carlén (1807-1892) den mest populära och välbetalda svenska kvinnliga författaren. Under sin karriär skrev hon nästan trettio romaner, bland annat den första svenska rysaren.

E-bog

Svensk