Ränderna
  
Share this book    

Vart jag mig i världen vänder
ser jag bara ränder
Svarta vita streck
Aldrig går dom väck
”En berättelse om hur jag går över ett övergångsställe och tar reda på rändernas betydelse för mig. Till min hjälp får jag två vägviserskor, M och S. Och till slut kan jag gå tillbaka över övergångsstället.”
Magnus Florin beskriver hur han är drabbad av en fixering vid olika slags ränder och hur han kommer till rätta med detta. En roande, sinnrik och allvarlig berättelse - ovanligt självbiografiskt rotad för att komma från denna författare.

Omslagsformgivare: Patric Leo

Show more