Georg har alltid haft känsla för konst och när han vid 45 års ålder får anställning som betjänt hos doktorn i nationalekonomi och hans fru får han till sist användning för sin medfödda intuition. Anställningen blir startskottet för ett antal märkliga händelser. Doktorns fru, som näst intill aldrig lämnar det påkostade hemmet på Sveagatan, anförtror sig till Georg och berättar om sina äktenskapliga problem. Samtidigt dras Georg in i doktorns finansiella projekt och affärer och snabbare än vad han trott kunde vara möjligt är han insnärjd i en härva av hemligheter och intriger där allt snart ställs på sin spets. Björn Rune Runeborg föddes 1937 på Gotland. Han utbildade sig till civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm och har även jobbat som lärare. Han debuterade som författare med en novell som publicerades i tidningen BML år 1961. Hans första roman, Utflykten, publicerades 1962 och sedan dess har flertalet titlar publicerats. Björn Runeborg har även skrivit dramatik för tv, radio och teatern.
Show more