Marit: historien om en tapper dalakvinna
  
Share this book    
Hur långt Marit än kom i världen och hur många märkliga ting hon såg, längtade hon ständigt hem. De höga, allvarliga bergen, skogarna, byarna och vattnet. Bara tanken på sitt hem fick henne att känna sån glädje att hennes hjärta ville brista. Och nu ville hennes make Anders lämna allt detta! Det tog lång tid innan Marit lät sig övertalas men till sist var det bestämt. De skulle sälja huset och lämna Dalarna för att flytta till Göteborg.
Vilket sorts liv väntar Marit där? Axel Edvard Hambraeus (1890-1983) var en svensk präst, kompositör, och författare. Axel skrev både för barn och vuxna och hans berättelser utspelar sig ofta i hans barndomstrakter i Dalsland eller Västmanlands bergslag.
Show more