Medvetandets mysterium
  
Share this book    
Vad är medvetande? Hur uppstår det? Och varför existerar det över huvud taget? De flesta tar upplevelsen av att vara vid liv för given. Men att vi människor har ett medvetande och att ett sådant över huvud taget existerar är fortfarande ett mysterium för forskarna. I boken Medvetandets mysterium presenterar Annaka Harris definitioner av medvetandet och hur vetenskapen och filosofin förklarar universums kanske största gåta. Skulle medvetandet kunna vara en illusion, eller är det en universell egenskap hos all materia? När utvecklandet av artificiell intelligens går i rask takt är det viktigt att fundera kring hur medvetande ska definieras och vem eller vad som kan besitta ett sådant. I boken presenterar Harris utmanande argument och öppnar upp för ett sätt att tänka fritt kring medvetande – om det nu över huvud taget är möjligt.
Show more