Hans Vasenius var försvunnen. Sedan olyckan ett par månader tidigare hade han inte varit sig själv. Han hade grubblat och tänkt, men inte velat anförtro sig till någon, trots att det fanns många som skulle lyssnat på honom. Och nu var han alltså försvunnen, spårlöst med undantag från ett brev på ett par rader. ”Jag försvinner på en tid. Hur länge vet jag ej. Min post eftersändes ej. Var inte orolig. Jag låter höra av mig då och då" ...
"Myren blommar" är den andra boken i serien "Finnmark och fäbod". Axel Edvard Hambraeus (1890-1983) var en svensk präst, kompositör och författare. Axel skrev både för barn och vuxna och hans berättelser utspelar sig ofta i hans barndomstrakter i Dalsland eller Västmanlands bergslag.
Show more