Zastępca komisarza otwockiej policji, Mojżesz Kuntz, bierze udział w śledztwie, które ma na celu pojmanie gangu przemytników tytoniu. Trop prowadzi do zakładów leczniczych, zatem Kuntz i jego przełożony rozpoczynają przesłuchania dyrektorów placówek. Śledztwo zaskakująco szybko przynosi pożądane rezultaty.
Opowiadanie zostało opublikowane w antologii, która stanowi pokłosie konkursu „Złoczyńcy w uzdrowisku” zorganizowanego z inicjatywy Biura Kultury i Promocji Powiatu Otwockiego w 2016 roku. Andrzej K. Janiszewski – autor opowiadania kryminalnego zamieszczonego w tomie „Złoczyńcy w uzdrowisku ". Zebrane teksty są pokłosiem konkursu organizowanego przez Powiat Otwocki w 2016 roku.
Show more