Violhjärtat
    
Share this book    

Efter en dramatisk händelse på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik i Stockholm tvingas Maya in i den tuffa vuxenvärlden inom psykiatrisk tvångsvård. Överläkaren feldiagnostiserar Maya och är på väg att fatta ett ödesdigert beslut kring hennes fortsatta vård, med planer om en längre tids behandling inom den vuxna slutenvården.
Maya träffar Peter som är psykologpraktikant på sjukhuset och det är genom samtalen med honom som hennes bakgrund nystas upp. Relationen mellan dem växer och genom den blir Maya trygg i en mycket skrämmande miljö med smärtsamma upplevelser.
Violhjärtat är en självbiografisk roman som handlar om längtan efter kärleken, uppgivenheten inför det smärtsamma, men också om ljusglimtarna i det svåra. Det är en gripande och fängslande roman som ger inblick i den psykiatriska vårdens värld - en värld som för de allra flesta är främmande och avlägsen.

Show more