Portada de libro para Hopp! : mot frihetens fiender
Próximo libro electrónico
9/11/2024

Hopp! : mot frihetens fiender

Descripción del libro

Den välkända författaren och politiska debattören Per Wirtén ser tillbaka på den politiska utvecklingen under de senaste 30 åren och resonerar om framtiden. Den liberala epoken har nu ersatts av en hårt konservativ och nationalistisk. Frihetens fiender har medvind.

Vart tog idéerna om frihet, jämlikhet och solidaritet vägen? Finns det hopp om demokratin? Kan vi tro på framtiden? När övergick hoppets princip till rädslans politik?

Med avstamp i centrala 1900-talstänkare som Hanna Arendt, Jürgen Habermas, Elin Wägner och Albert Camus iakttar han samtiden och tar med sig läsaren till Palestina, USA och Stockholms södra förorter. Vad är egentligen en människa och ett samhälle? Han funderar över sitt radikala arv och påminner sig sin demokratiska skolning i missionsförbundet, 1970-talets Palestinagrupper och inger oss hopp om möjlighet och framtid.

Libro electrónico

Sueco