Kirjankansi teokselle Ännu några vackra timmar

Ännu några vackra timmar

Tietoa kirjasta

En stilla rörelse.

Stilla flödet som fyller arken

med små bokstäver.

Läget avklarnat

och lidelsen på retur

som en återvändande stormfågel

som brutit vingen på sina irrfärder

och nu söker hamn och klippa.

Ännu några vackra timmar var Björn-Erik Höijers lyriska debut, och utkom för första gången 1975.

E-kirja

ruotsi