Kirjankansi teokselle Avoimuus uudelle

Avoimuus uudelle

Tulevaisuuden avaintaito

Tietoa kirjasta

Avoimuustaitojen merkitys on suurempi kuin luuletkaan.

Avoin ajattelu ja luova vuorovaikutus ovat tulevaisuuden menestystekijöitä epävarmassa ja muuttuvassa maailmassa.

Miten ajatella ennakkoluulottomasti ja kyseenalaistaen? Kuinka kohdata uudet, yllättävät tilanteet avoimesti? Miten kehittää uusia ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka johtavat avarakatseisempaan, luovempaan ja rohkeampaan elämään?

Avoimuutta tarkastellaan kirjassa tulevaisuuden avainkykynä. Erityisen tärkeää avoimuus on, kun etsitään ja luodaan uutta. Sitä tarvitaan myös, kun on tarpeen tunnistaa ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Kirjassa esitellään kahdeksan avoimuustaitoa, jotka ovat kriittisiä menestystekijöitä niin työelämässä kuin arjen käänteissä. Teos on käytännöllinen opas kaikille, jotka haluavat toimia elämässään avoimemmin, ennakkoluulottomammin ja rohkeammin.

Nando Malmelin on helsinkiläinen valtiotieteiden tohtori ja viestinnän dosentti, joka tunnetaan luovuuden, muutoksen ja johtamisen asiantuntijana. Hän on kirjoittanut kiitettyjä tietokirjoja ja saanut palkintoja kansainvälisistä artikkeleistaan.