Kirjankansi teokselle Benhögen

Benhögen

Tietoa kirjasta

När Gunilla Björling anmäler 17-åriga dottern Johanna försvunnen blir det ett ärende för Kenneth Klintman och Lisa Norén vid Uppsalapolisens krimjour. De upptäcker kopplingar som gör att de tar kontakt med kollegorna på narkotikapolisen och får klart för sig att man tror att ett nytt kriminellt nätverk har etablerat sig i staden.

Samtidigt pågår utgrävningar av mycket gamla gravar i Gamla Uppsala, och där hittar man skelettdelar från en nyligen död människa. Finns det ett samband med narkotikahandeln?

”Benhögen” är den fjärde delen i serien om de tre poliserna Kenneth Klintman, Lisa Norén och Katarina Solberg. Ulf Broberg är journalist i botten och har framför allt engagerat sig i frågor som rör samhällsproblem, inte minst organiserad kriminalitet. Kjell E. Genberg är en av Sveriges mest produktiva författare och skriver i olika genrer, främst kriminallitteratur.

ruotsi