Kirjankansi teokselle Den allra trognaste konungen

Den allra trognaste konungen

Tietoa kirjasta

Jordbävningen som ödelägger Lissabon.

Jesuiterna som tränas till samvetslös lydnad under kyrkan i de hårdaste övningar Västerlandet skådat.

Den magiska övertrons värld: kabbala, bokstavsmystik och Nostradamus.

I denna spännande och rafflande kärlekshistoria finns det scener man inte glömmer: påvens gapskratt i Vatikanen, utflykten till slottet vid kusten, maskeradbalen hos hertigen.

Åke Ohlmarks första kärleksroman är skriven i en lätt, ironisk ton som inte så litet påminner om Stendhals och Voltaires prosa. Den präglas på en gång av memoarens tidsdoft och fantasins förlustelser och har två unga svenskar – en rik ädling och en fattig skånsk bondson – i de dominerande rollerna.
Kirjailija.Åke Ohlmarks

E-kirja

ruotsi